Nie zwalniaj biznesu

w czasach nowej normalności

Globalna pandemia koronawirusa stanowi poważne wyzwanie dla wielu firm.

Tutaj znajdziesz przegląd możliwych rozwiązań przygotowujących firmę na braki kadrowe.

SKONTAKTUJ SIĘ
ZADZWOŃ

Nasza Nowa Normalność

CZYTAJ WIĘCEJ

Przeczytaj krótkie oświadczenie naszego zespołu zarządzającego na temat nowej normalności w biznesie i jej wpływie na nasze działania, a także na interesy naszych Klientów.

Niezależnie od tego czy prowadzisz małą, dużą czy średnią firmę jesteśmy dla Ciebie i możemy Ci pomóc.

Dostosowaliśmy naszą działalność do nowych ograniczeń, najlepiej jak potrafimy.

Jesteśmy w stanie zapewnić niezawodną obsługę nawet w trudnych czasach.

Nasze usługi

w kilku słowach

Jak działa proces rekrutacji

i administracji

Ciągłość działania dzięki zdigitalizowanym procesom

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

Sektory działalności, które mogą doświadczać niedoborów kadrowych

Uważnie monitorujemy sytuację wśród naszych klientów i partnerów biznesowych.

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymywaliśmy coraz więcej zapytań z różnych sektorów biznesowych, które znalazły się pod presją ze względu na zwiększony popyt. Spójrz na opisane przypadki i skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy.

Pomoc w zatrudnianiu

pracowników do fabryk

Półki w placówkach handlowych są regularnie opróżniane. Wielu konsumentów decyduje się na sprzedaż detaliczną online zamawiając towary do swoich domów. Stwarza to zwiększone zapotrzebowanie na personel w łańcuchach detalistów, szczególnie w zakresie pakowania, montażu, dostawy i przetwarzania zamówień.

Aby ciągłość procesy produkcyjnego była utrzymana, fabryki potrzebują nowych ludzi do pracy. Posiadamy szeroką sieć kontaktów dzięki, której z łatwością możemy zapewnić pracowników/zleceniobiorców, w krótkim czasie.

Poszukiwany personel:

 • Pomoc na produkcji
 • Operatorzy maszyn/produkcji
 • Magazynierzy
POPROŚ O KONTAKT

Obsługa procesów logistycznych

W obliczu pandemii wiele dużych i średnich firm potrzebuje pomocy we wsparciu przy obsłudze procesów logistycznych. Obsługa rynku detalicznego wymagają zwiększenia zatrudnienia w obszarach takich jak pakowanie, wysyłka czy sortowanie.

Posiadamy szeroką sieć kontaktów dzięki, której z łatwością możemy rekrutować pracowników, w krótkim czasie i w dużych ilościach.

Poszukiwany personel:

 • Specjaliści ds. logistyki
 • Pakowacze
 • Niewykwalifikowani pracownicy
POPROŚ O KONTAKT

Programy „zastępcze” dla pracowników

Wielu pracodawców musi na okres pandemii zawiesić działalność swoich firm przez co jest zmuszona do zwolnień. Wielu firmom zależy na swoich pracownikach ale sytuacja ekonomiczna nie pozwala na wypłaty wynagrodzeń. Dla takich firm przygotowaliśmy rozwiązanie, w którym na czas trwania epidemii przyjmiemy pracownika, znajdziemy mu pracę a po zakończeniu trudnego okresu będzie mógł wróci do pracy u swojego dotychczasowego pracodawcy.

Posiadamy zespół specjalistów w dziedzinie opieki domowej, opieki pielęgniarskiej i wsparcia, którzy mogą poradzić sobie z krótkoterminowymi niedoborami personelu i wymaganiami kadrowymi.

Poszukiwany personel:

 • Niewykwalifikowani pracownicy
 • Merchandiserzy, Kasjerki, Magazynierzy
 • Kierowcy/Dostawcy
POPROŚ O KONTAKT

Wsparcie rynku sprzedaży internetowej/e-commerce

Półki w placówkach handlowych są regularnie opróżniane. Wielu konsumentów decyduje się na sprzedaż detaliczną online zamawiając towary do swoich domów. Stwarza to zwiększone zapotrzebowanie na personel w łańcuchach detalistów, szczególnie w zakresie pakowania, montażu, dostawy i przetwarzania zamówień.

Dzięki naszemu doświadczeniu i naszej sieci kontaktów, możemy rekrutować pracowników o poszukiwanych profilach umiejętności, w krótkim czasie i w dużych ilościach.

Poszukiwany personel:

 • Niewykwalifikowani pracownicy
 • Kierowcy
 • Specjaliści ds. logistyki
POPROŚ O KONTAKT

Niedobory kadrowe na stanowiskach administracyjnych

Wspólne miejsca pracy, regularne wizyty klientów i spotkania wewnętrzne zwiększają ryzyko infekcji w biurze. Zainfekowanie specjalisty administracyjnego może spowodować krytyczną utratę wiedzy dla firmy. Zadanie polegające na utrzymaniu codziennej działalności wiąże się z wieloma pułapkami, na które trzeba się przygotować. Oznacza to również posiadanie planu awaryjnego, który w razie potrzeby zastępuje personel administracyjny w krótkim czasie.

Jako jeden z największych dostawców usług personalnych w Polsce z doświadczeniem w rekrutacji specjalistów, możemy również szybko zapewnić wykwalifikowany personel.

Poszukiwany personel:

 • Personel handlowy
 • Recepcjoniści
 • Specjaliści IT
POPROŚ O KONTAKT

Dodatkowy personel sprzątający i dezynfekujący

Biura w formie open-space wymagają dodatkowych środków higieny (np. czyszczenia klawiatury), aby zmniejszyć narażenie pracowników na niepotrzebne ryzyko infekcji. Ponadto wiele miejsc publicznych, przestrzeni wspólnych musi być dodatkowo dezynfekowane. Czynności te muszą odbywać się w regularnych odstępach czasowych przez co wymagają sprawnych operacji, procedur oraz organizacji specjalistów sprzątających – często poza godzinami pracy lub użyteczności danej przestrzeni.

Rekrutujemy personel sprzątający dla dużych firm zarządzających obiektami i dużych firm w całej Polsce, umożliwiając zwiększenie wydajności w krótkim czasie.

Poszukiwany personel:

 • Ekipy sprzątające
 • Pracownicy zakładu
POPROŚ O KONTAKT

Help Desk IT

Zwiększone wymagania dotyczące infrastruktury związanej z pracą w domu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby rosnąca liczba pracowników, wykonywała swoją pracę w domu. Jednak nie każda firma jest przygotowana na taką ewentualność. Wymaga to dużej znajomości wymagań bezpieczeństwa, a także specjalnie skonfigurowanych urządzeń i laptopów. Dostarczenie sprzętu w dużych ilościach może doprowadzić działy IT do granic możliwości.

Nasi specjaliści ze Spring Professional mogą skorzystać z ich wieloletniego doświadczenia i dużych grup pracowników, aby zaoferować pomoc w krótkim czasie.

Poszukiwany personel:

 • Wsparcie IT
 • Konsultanci i architekci IT
 • Personel centrum telefonicznego
POPROŚ O KONTAKT

Wsparcie sektora gastronomicznego

Brak klientów może poważnie wpłynąć na restauracje zarówno duże, jak i małe. Alternatywne modele biznesowe są szczególnie interesujące na obszarach gęsto zaludnionych lub na obszarach wiejskich, o słabym zasięgu usług dostawczych. Modele te wymagają kurierów lub kierowców, którzy mogą dostarczać żywność do klientów. Restauracje mające za mały personel mogą mieć możliwość oferowania nowych usług.

Jednym ze sposobów na pokrycie niedoboru personelu w sektorze gastronomicznym może być ustanowienie usługi tymczasowej dostawy. Posiadamy elastyczny zespół.

Przykłady kursów:

 • Dostawcy
 • Asystenci kuchenni
 • Niewykwalifikowani pracownicy
POPROŚ O KONTAKT

Zabezpieczenie administracyjne płac

Wielu pracowników polega obecnie na terminowych wypłatach wynagrodzeń, szczególnie w tej chwili. Gwałtownie zmieniające się okoliczności i wymagania biznesowe mogą prowadzić do niepewności oraz wydłużenia czasu i wysiłku przy rozwiązywaniu tego problemu. Wiele firm musi teraz być w stanie reagować szybko i elastycznie. Błędy lub niezrealizowane wypłaty wynagrodzenia mogą mieć konsekwencje prawne i ludzkie.

Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie rzetelnie podjąć się zadań administracyjnych związanych z listami płac. Umożliwiamy Ci uniknięcie związanych z tym zagrożeń, zarówno dla ochrony Twoich pracowników, jak i Twojej firmy, dzięki czemu możesz skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

POPROŚ O KONTAKT

Dostawa żywności do domu

Klienci obawiający się infekcji mogą w coraz większym stopniu polegać na usługach dostawczych i wygodnie zamawiać jedzenie do domu. Krótkoterminowy wzrost popytu może wymagać amortyzacji ze strony personelu zewnętrznego.

Nasi specjaliści w branży gastronomicznej i przemysłowej mają dla Ciebie odpowiednie profile kandydatów, dostępnych praktycznie "od ręki".

Poszukiwany personel:

 • Kierowcy
 • Obsługa
 • Niewykwalifikowani pracownicy
POPROŚ O KONTAKT

Program zwolnień monitorowanych realizowany przez LHH (Lee Hecht Harrison)

Niestety obecna sytuacja nie pozwala każdej firmie zachować umów o pracę wszystkich pracowników. Radzenie sobie z tego typu sytuacją w sposób rozsądny i zrównoważony jest ogromnym wyzwaniem. Brak specjalistów oznacza, że wiele firm polega na kilku utalentowanych osobach. Osoby te należy zidentyfikować i połączyć z odpowiednimi zasobami.

Zawsze koncentrujemy się na zaangażowanych ludziach. Nasze centrum pracy wspiera Twoich pracowników w tej trudnej sytuacji i pomaga im znaleźć nowe stanowisko.

POPROŚ O PORADĘ

Nasze usługi w skrócie:

 • Wstępne dyskusje i analizy
 • Warsztaty i kursy podstawowe
 • Wsparcie w poszukiwaniu pracy

Wsparcie rynku detalicznego

Sklepy z podstawowymi artykułami spożywczymi oraz artykułami higieny osobistej są regularnie odwiedzane przez konsumentów robiących zapasy w dobie sytuacji kryzysowej. Stwarza to konieczność zatrudniania większej liczby osób potrzebnych do obsługi klienta (sprzedawcy) a także osób wykładających towary na półki i zapewniających kontynuacje działania danych podmiotów.

Dzięki naszemu doświadczeniu i naszej sieci kontaktów, możemy szybko dostarczyć pracowników o poszukiwanych profilach umiejętności, w krótkim czasie i w dużych ilościach.

POPROŚ O PORADĘ

Poszukiwany personel:

 • Kierowcy/Dostawcy
 • Merchandiserzy
 • Kasjerki
 • Magazynierzy

Krótkoterminowe zwiększenie zdolności kadrowych

Wspieramy firmy w pokonywaniu krótkoterminowych niedoborów kadrowych i możemy wziąć odpowiedzialność za funkcje zlecone na zewnątrz, a nawet całe projekty.

Krótkoterminowe zatrudnienie i administracja pracowników tymczasowych

Outsourcing procesów

lub funkcji

Proces rekrutacji i zarządzania na podstawie projektu

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

Od procedur operacyjnych po zadania

Czas jest krytycznym czynnikiem. Korzystamy z ustalonych procesów i pul kandydatów, które pozwalają nam rekrutować i przetwarzać dużą liczbę kandydatów w krótkim czasie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Posiadamy najlepszą

bazę kandydatów oraz

kontaktów biznesowych.

Wybieramy odpowiednich kandydatów korzystając m.in. z nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych typu HireVue.

Od zawarcia umowy do ewidencji czasu i księgowości płac, zajmujemy się całą stroną administracyjną.

Wyszukiwanie kandydatów

Proces selekcji i rekrutacji

Administracja

Ciągłość działania dzięki cyfryzacji

Jeśli polskie organy władzy ograniczą możliwość podróżowania po kraju, nasz zespół administracyjny jest na to przygotowany i może zaoferować nieprzerwaną obsługę dzięki procesom cyfrowym, nawet pracując z domu.

Nasi kandydaci rejestrują swoje godziny elektronicznie za pośrednictwem aplikacji, bez konieczności fizycznej administracji.

Personel operacyjny może przeglądać zarejestrowane godziny i zatwierdzać elektronicznie wypłatę wynagrodzenia.

Nasze faktury są przesyłane elektronicznie i nie wymagają fizycznej obecności naszych pracowników administracyjnych.

Elektroniczne rejestrowanie

czasu pracy kandydatów

Elektroniczna

akceptacja godzin

Fakturowanie

elektroniczne

Umów się na bezpłatną rozmowę

z doradcą biznesowym!

albo zadzwoń...

Biura Grupy Adecco

Warszawa, Poznań, a może Gliwice?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w ponad 50 oddziałach w Polsce.

Który jest ci najbliższy? Zatrzymaj się lub zadzwoń do nas.

BIURA OBOK CIEBIE

Kontakt dla mediów

Katarzyna Zimińska

PR & Communications Manager

+48 725 779 990

katarzyna.ziminska@adeccogroup.com

Katarzyna_Ziminska_The_Adecco_Group